LOGO 采吉之美
B3 No. 291, Songjiang Rd, Zhongshan District Taipei City 【大都會古董商場】

宋登封窯白釉剃花牡丹紋梅瓶

  • 磁州窯 /
  • 宋登封窯白釉剃花牡丹紋梅瓶

簡述

小唇口,溜肩,圓腹,及底內斂,砂底圈足。 通體白釉,紋飾分為四組。口沿下刻蓮瓣紋;瓶腹繪纏枝牡丹, 近底處飾與口沿相對之蓮瓣紋。 底凹無釉。 此瓶造型渾厚,釉色潤澤古雅,為北宋登封窯極品,當為藏家所珍。

尺寸

H:34.2 cm