LOGO 采吉之美
B3 No. 291, Songjiang Rd, Zhongshan District Taipei City 【大都會古董商場】

宋耀州窯青釉刻花牡丹花紋碗

  • 耀州窯 /
  • 宋耀州窯青釉刻花牡丹花紋碗

簡述

灰褐色胎骨通體施青釉,釉色黃綠。 廣口斜弧深壁碗,矮圈足, 通體施青釉,釉色黃綠, 施釉不及底,圈足露胎。 碗內刻牡丹纏枝紋。

尺寸

D:22 cm