LOGO 采吉之美
B3 No. 291, Songjiang Rd, Zhongshan District Taipei City 【大都會古董商場】

宋耀州窯青釉刻花牡丹紋爐

  • 耀州窯 /
  • 宋耀州窯青釉刻花牡丹紋爐

簡述

寬沿外折,束頸,爐身扁圓, 圓底,下承三個矮獸足。 器身施青釉,內壁無釉。 釉層晶瑩肥厚。 腹部刻纏枝牡丹葉。

尺寸

H:9.8cm