LOGO 采吉之美
B3 No. 291, Songjiang Rd, Zhongshan District Taipei City 【大都會古董商場】

宋耀州窯刻花牡丹梅瓶

簡述

胎質灰白,釉汁滋潤,呈橄欖青色。 器身修長,小口外翻,短頸豐肩,圈足。 梅瓶器身布滿紋飾,肩腹均為纏枝牡丹。 足部為蓮瓣紋,腹下及足底各有雙弦紋一道。刻花刀鋒犀利,剛勁有力, 在耀州窯瓷器中,為不多見的耀州窯梅瓶瓷。

尺寸

H:29.6 cm